Nasza Biblioteka otrzymała w tym roku dotację w wysokości 1 000 zł od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (PEWIK Gdynia). Otrzymane pieniądze przekazaliśmy na zakup nowości wydawniczych. W ramach dotacji zakupiliśmy 38 książek dla Wypożyczalni dla Dorosłych i Wypożyczalni dla Dzieci.

Serdecznie dziękujemy za przekazaną dotację.

Zachęcamy do skorzystania z naszego księgozbioru!