Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

Jak informuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z budową i eksploatacją pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, powstającej na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski.

Dokumentacja sprawy dostępna jest w terminie od 20 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godz.: 10.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 120 29 50. Ponadto dokumentacja sprawy jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: https://www.gov.pl/web/gdos/elektrownia-jadrowa-w-polsce.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 18 sierpnia 2023 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Miejscem składania uwag i wniosków jest Kancelaria Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Ponadto uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Trwają 30-dniowe konsultacje społeczne w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej GDOŚ:

https://www.gov.pl/web/gdos/udzial-spoleczenstwa-w-sprawie-pierwszej-w-polsce-elektrowni-jadrowej.