Zmiany organizacji ruchu na ul. Necla

Na dwa dni - 29 i 30 maja zostanie zamknięta dla ruchu ul. Necla na odcinku od ronda z ul. Asnyka i Chmielewskiego do ronda z ul. Patoka. Jest to związane z układaniem warstwy ścieralnej na całym odcinku tej ulicy.

Objazd wytyczony został ulicami: Chmielewskiego, Stefczyka i Patoka.  

Ponadto w dniach 30 maja do 3 czerwca na ul. Gryfa Pomorskiego utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy. Będzie tamukładana ścieżka rowerowa i warstwa ścieralna. Prosimy o ostrożną jazdę w tym rejonie. Zmiany organizacji ruchu są konieczne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i jakość wykonywanych prac.

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - firma Budowlano Drogowa MTM SA, dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknio­ne. Zakres prac jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!