Oddaj krew – uratuj życie

Jak informuje Grzegorz Kołodziejski z organizacji świeckiej Rycerze Kolumba we wtorek 23 sierpnia 2022 na Placu Wejhera przed Kolegiatą odbędzie się zbiórka krwi dla potrzebujących ze Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Ambulans będzie do dyspozycji krwiodawców w godz. od 10.00 do 14.00.

Współorganizatorem akcji są Rycerze Kolumba działający przy Parafii Trójcy Św. w Wejherowie,

którzy już po raz trzeci organizują zbiórkę krwi na placu Jakuba Wejhera przed kolegiatą w Wejherowie pod hasłem Oddaj krew, uratuj życie”.

W poprzednich latach dzięki zainicjowanym akcjom udało się zebrać: raz 10,35 litra krwi, a następnym razem 9,9 litra krwi. Organizatorzy akcji liczą na zrozumienie i ofiarność ze strony mieszkańców Wejherowa i nie tylko.