Otwarty Konkurs Ofert na 2024 rok

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2024 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt”.


Szczegóły w załączniku. 

Pliki

( Załącznik.pdf ) ( Zarządzenie .pdf )