Wejherowskie podchody z roku na rok coraz ciekawsze

Już po raz szesnasty Szkoła Podstawowa nr 9 zorganizowała miejskie podchody dla wejherowskich szkół podstawowych. Turniej zorganizowały nauczycielki Anna Korzonek i Marta Dettlaff. Bazą imprezy był tradycyjnie Ratusz Miejski.

Tegoroczne podchody składały się z 3 części. Pierwszą część stanowiły tradycyjne podchody, podczas których uczestnicy musieli na przekazanych im trasach znaleźć i zaliczyć w formie zadań zleconych po 9 punktów w różnych rejonach miasta. Drugą częścią był quiz z wiedzy o Wejherowie oraz spostrzegawczości. Natomiast trzecią część podchodów stanowiło zadanie kreatywne polegające na opracowaniu kartki urodzinowej na okoliczność 380-lecia Wejherowa.

Do zawodów przystąpiły 3-osobowe drużyny z 6. wejherowskich szkół. Podchody rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia imprezy z udziałem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i zastępcy prezydenta Arkadiusza Kraszkiewicza. Po otrzymaniu zadań drużyny z wylosowanymi trasami na mapach udały się w teren poszukując w Wejherowie miejsc o znaczeniu historycznym. Ciekawym momentem po powrocie z tras było odczytywanie treści z kartek urodzinowych miasta, które w sposób sympatyczny, a w niektórych przypadkach dowcipny, zostały napisane wierszem.

Decyzją jurorów wejherowskich podchodach zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 11 wyprzedzając drużynę Szkoły Podstawowej nr 6 oraz drużynę Szkoły Podstawowej nr 9. W skład zwycięskiej drużyny z  Jedenastki wchodzili: Natalia Puto, Maciej Chrzanowski i Jagoda Boińska. Opiekunem drużyny SP nr 11 była nauczycielkaPaulina Romińska.

Niespodzianką dla wszystkich uczestników było przedstawienie przygotowane przez nauczycieli i uczniów ze szkoły nr 9 pt. „Wejher story”. W widowisku tym pojawił się Jakub Wejher w stroju historycznym, który po zainscenizowanej symbolicznie bitwie został przysypany gruzami i w zamian za uratowanie życia złożył Bogu ślubowanie o budowie w swoich włościach dwóch kościołów. Wykonawcy zaśpiewali też pieśni o Wejherowie i Jakubie Wejherze.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt po wręczeniu dyplomów najlepszym drużynom pogratulował wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom za znakomicie przygotowanie do rywalizacji zarówno pod względem wiedzy historycznej, jak i znajomości przestrzeni miasta, a także interesującego przedstawienia. Wykonano też wspólne zdjęcie wszystkich uczestników.