Pożegnanie Bogdana Tokłowicza

20 maja 2023 roku pożegnaliśmy Bogdana Tokłowicza, któryzmarł po ciężkiej chorobie w wieku 77 lat. Zasłużony nauczyciel, działacz społeczny i samorządowiec, były dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych i zastępca prezydenta Wejherowa, a później przewodniczący Rady Miasta Wejherowa i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego, spoczął na cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie.

Pożegnalną Mszę św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki odprawił ks. infułat Daniel Nowak z udziałem księży dekanatu wejherowskiego, w tym m.in. ks. kan. Mariana Dettlaffa oraz byłych gwardianów Klasztoru OO. Franciszkanów: o. Wiesława Nitkiewicza i o. Daniela Szustaka.

W mowie pogrzebowej prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że Bogdan Tokłowicz był społecznikiem, który kochał swoje miasto, a przy tym cechowała go pracowitość, odpowiedzialność za nasz wspólny dom – gród Jakuba Wejhera i aktywne uczestnictwo w życiu miasta, także otwartość na ludzi i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

- Drogi Bogdanie! Są pożegnania, na które nigdy nie jesteśmy gotowi. Są słowa, które zawsze wywołują morze łez i są takie osoby, na myśl których zawsze zasypie nas lawina wspomnień. I Ty do takich osób należysz. Pozostawiłeś po sobie trwały ślad na ziemi i w wielu sercach. Choć Twoja ziemska wędrówka dobiegła końca, cząstka Ciebie zawsze będzie żyła wśród nas i w Twoich uczniach. Bo nie odchodzi ten, kto trwa w pamięci żywych -powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa dodając, że Bogdan Tokłowicz swoją pracą, dorobkiem samorządowym i oświatowym, a także działalnością społeczną zapis się na trwałe na kartach historii Wejherowa.

Słowa pożegnalne wygłosili także: wicestarosta Jacek Thiel, dyrektor ZSE Jacek Tomczak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Tomasz Klas oraz księża – Daniel Nowak i Marian Dettlaff.W kościele i na cmentarzu żegnało go wielu wejherowian i przyjaciół oraz najbliżsi, w tym żona Anna, córka Joanna oraz inni krewni.