Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego na wejherowskiej Kalwarii

Ponad 30. grup pielgrzymkowych przybyło do Wejherowa na Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, w tym najstarsza pielgrzymka z Oliwy, która odbyła się już po raz ...355. Sumę odpustową w kościele Trzech Krzyży na Kalwarii Wejherowskiej odprawił ks. Bp. Józef Szamocki z Torunia.

Tradycja pielgrzymowania do Wejherowa na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego liczy setki lat. Najstarsza jest pielgrzymka oliwska, która w tym roku wyruszy sprzed archikatedry oliwskiej po raz 355, a pielgrzymka z Kościerzyny odwiedziła kalwaryjskie wzgórza już po raz 249.