Konsultacje społeczne w sprawie Metropolitalnego Planu Zrównoważonej Mobilności

Obszar Metropolitalny zaprasza na spotkanie w ramach II etapu konsultacji społecznych Metropolitalnego Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP), które dla powiatu wejherowskiego odbędzie się w czwartek 23 marca o godz. 17:00 w formule online.

Razem z mieszkańcami będziemy rozmawiać o największych wyzwaniach transportowych i mobilnościowych. Informacje zebrane podczas warsztatów posłużą do identyfikacji priorytetowych celów i działań SUMP OMGGS, który nie tylko wskaże pożądane kierunki rozwoju, ale będzie niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie w nowej perspektywie unijnej.

Warto przypomnieć, że SUMP(przyjętyuchwałąradygminy) jest obligatoryjnym dokumentem dla pozyskania dofinansowania na realizację projektów z zakresu transportu i mobilności w ramach FEP i FENiKS.W ramach planu każda z gmin otrzyma indywidualną fiszkę przedsięwzięć strategicznych.

Konsultacje społeczne pozwolą sprecyzować potrzeby transportowe miasta oraz określą działania,które zostaną uznane za priorytetowe do realizacji.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumentację, podlegającą bieżącemu etapowi konsultacji znajdują się na stronie https://www.metropoliagdansk.pl/sump.

Link do spotkania powiatu wejherowskiego dostępny jest>>>TUTAJ