Dobiegły końca rozgrywki sportowe w ramach Akcji Zima

W hali sportowej „szóstki” przy ul. Śmiechowskiej w Wejherowie odbyło się oficjalne zakończenie „Akcji Zima - na sportowo” zorganizowanych przy współpracy miasta i Szkoły Podstawowej nr 6. Podczas zakończenia rozgrywek wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali medale pamiątkowe.

Michał Jeliński – kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa podziękował dziewczętom i chłopcom wejherowskich szkół podstawowych za aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych w trakcie ferii. Przypomnijmy, że dziewczęta brały udział w rozgrywkach w badmintona i piłki nożnej, a chłopcy grali w piłkę nożną.

Jak informuje prowadzący zajęcia Arkadiusz Szlas w codziennych rozgrywkach drugiego tygodnia ferii brało udział od 60 do 80 uczestników.

- Dziękujemy, że zdecydowaliście się na aktywny wypoczynek na sportowo w trakcie ferii zimowych odrywając się od smartfonów i laptopów – powiedział Michał Jeliński dziękując również nauczycielom wychowania fizycznego Arkadiuszowi Szlasowi oraz Izabeli Sadłowskiej za prowadzenie zajęć.

Ufundowane przez Urząd Miejski w Wejherowie sportowe medale pamiątkowe wręczyli uczestnikom „Akcji Zima - na sportowo”: Michał Jeliński oraz Justyna Boszke - zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6.