Święto jednostki Batalionu Dowodzenia MW
Defilada pododdziałów podczas święta jednostki Batalionu Dowodzenia MW
Marynarze wejherowskiego Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej wraz z zatrudnionymi pracownikami resortu Obrony Narodowej obchodzili uroczyście święto swojej jednostki. Była to okazja do wręczenia odznaczeń, nagród i wyróżnień, a także spotkań zaproszonymi z gośćmi oraz rozmów o sprawach z wiązanych z bezpieczeństwem kraju.
Podczas uroczystego apelu z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej dowódca batalionu kmdr por. Paweł Michowski podkreślił, że batalion jako jednostka wsparcia dowodzenia i łączności realizuje zadania związane z rozwijajniem systemów dowodzenia, łączności oraz informatyki na potrzeby Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego i jest ważnym elementem w systemie dowodzenia i kierowania morskim rodzajem sił zbrojnych. Jak zapewnił Batalion realizuje zadania bojowe i szkoleniowe na wysokim poziomie o czym świadczą ostatnie ćwiczenia i treningi, a także wyniki kontroli prowadzone przez komisje wyższych szczebli. Oprócz tego marynarze Batalionu byli kierowani do innych ważnych zadań m.in. do działań przeciw pandemii koronawirusa Cowid-19  oraz na granicę polsko-białoruską do pełnienia służby patrolowej. Dowódca poinformował również, że na wniosek żołnierzy jednostki utworzny został Komitet Honorowy Ufundowania Nowego Sztandaru, gdyż Batalion podczas oficjalnych uroczystości  występuje wciąż pod sztandarem Centrum WSTiDMW.
Za wzorowe pełnienie służby wielu marynarzy i pracowników resortu ON otrzymało odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Między innymi medalem srebrnym "Za długoletnią służbę" został odznaczony st. chor. szt. Grzegorz Wojciechowski. Złoty medal "Za zasługi dla obronności kraju" otrzymał st. chor. szt. Marek Biliński, srebrny medal ZZdOK - st. chor. Dariusz Miotk, a brązowy - st. mat. Krzysztof Czarnecki. Wręczono również pamiątkowe odznaki Batalionu Dowodzenia.   
Gratulacje marynarzom i pracownikom resortu ON złożyli m.in. dowódca 9 Brygady Dowództwa Wsparcia Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk dr hab. inż Piotr Waniek, zastepca dowódcy Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego kmdr Andrzej Ogrodnik i komendant 18 WOG płk Jacek Wieczorek. W imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa gratulacje z okazji święta jednostki przekazał Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa.  
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. były dowódca 11 Pułku Łącznośći MW kmdr rez. Marian Wilk, były komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW kmdr rez. Roman Kreft i kmdr Włodzimierz Kluczek, były dowódca Batalionu Dowodzenia MW kmdr por. Arkadiusz Gajdemski, dyrektor Elektrowni Wodnej w Żarnowscu Piotr Książek, komendanci i dyrektorzy jednosatek służb mundurowych, w tym komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca i inni. Uroczystość zakończyła defilada podododziałów oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
Przypomnijmy, że pierwszy baon morski, zakwaterowany został w Wejherowie w 1931 roku. Od tej pory, kolejne jednostki wojskowe, stacjonujące w Wejherowie tworzyły wspólną z miastem historię. Baon w 1937 roku zyskał miano 1. Morskiego Pułku Strzelców. W przededniu wojny już jako pułk liczył 1840 oficerów i żołnierzy, którzy dzielnie walczyli w obronie Wejherowa i Wybrzeża. Od 2014 roku w Wejherowie funkcjonuje Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. Kazimierza Pruszkowskiego oraz 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy. Obie jednostki są ważne i obie istotne dla całego systemu działania Marynarki Wojennej RP. Decyzją MON/481 z dni 7 grudnia 2014 roku Batalion przejął tradycje CWTiDMW oraz poprzednich marskich jednostek łączności, a przede wszystkim imię płk. Kazimierza Pruszkowskiego, na którego grobie - w przeddzień święta, delegacja Batalionu złożyła kwiaty.