Właścicielu i Zarządco Nieruchomości – złóż deklarację do CEEB!

Już niewiele czasu zostało dla właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o źródłach ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach. Czas na złożenie deklaracji mija 30 czerwca br., a tylko niecałe 30% właścicieli z terenu miasta Wejherowa złożyła deklarację.

Deklarację można złożyć online za pomocą profilu zaufanego przez stronę: ceeb.gov.pl. Dla osób, które wolą złożyć wniosek papierowo, druki są dostępne w Urzędzie na Kancelarii Ogólnej. W przypadku pytań dot. wypełniania deklaracji można uzyskać pomoc pod nr tel. 58 677 71 06.

Przypominamy, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a obowiązek złożenia deklaracji jest ogólnopolski i dotyczy każdego budynku, który posiada system grzewczy. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Deklaracje w załączniku.

Pliki

( deklaracja_b - zabudowa niemieszkalna.pdf ) ( deklaracja_a - zabudowa mieszkalna.pdf )