Wejherowskie podsumowanie 2021 roku w obiektywie
Rok 2021 niewątpliwie upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Okazał się niezwykle trudnym czasem dla całego kraju, również dla naszego miasta. Pomimo problemów, dużym wysiłkiem realizowaliśmy z powodzeniem szereg inwestycji, m.in. drogowych, kolejne projekty w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, a także wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Chociaż COVID-19 utrudniał nam życie, jednak nie zatrzymał rozwoju Wejherowa.
 
Najwyższe wydatki na inwestycje w tej kadencji

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
- Wydatki na inwestycje w roku 2021 wyniosły 46,1 mln zł i były największe w tej kadencji Prezydenta i Rady Miasta. Dla porównania w 2020 roku wydaliśmy 40,6 mln zł, zaś w 2019 – 38,9 mln zł. Co ważne w zeszłym roku 12,7 mln zł na inwestycje pochodziło z pozyskanych przez nas dotacji zewnętrznych, co stanowi prawie 28% wydatków. Mimo trudności i pandemicznej rzeczywistości, w jakiej konieczne było nam się odnaleźć, 2021 rok upłynął na realizacji inwestycji we wszystkich częściach miasta, które mają na celu polepszenie komfortu i jakości życia wejherowian. Od wielu lat to naszym priorytetem są inwestycyjne drogowe. Staraliśmy się zapewnić – przy obecnych ograniczeniach finansowych i obostrzeniach pandemicznych – normalne funkcjonowanie Wejherowa i jego rozwój we wszystkich dziedzinach. Już w momencie przyjmowania budżetu na rok 2021 byliśmy zmuszeni planować wydatki ostrożnie, rezygnując często z planowanych wcześniej, ważnych dla rozwoju miasta inwestycji, czy też ograniczając dotychczasowe wspieranie zadań w obszarze kultury, rekreacji czy sportu. Pomimo kryzysowej sytuacji walczymy, gdyż miasto musi się rozwijać i jesteśmy skuteczni. Wymagało to dużego wysiłku i nakładu pracy całego naszego zespołu. 
 
 
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 r.

 
 
 
 
Wybudowano kolejne dwa fragmenty ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron - w rejonie ulicy Wałowej oraz ulicy Rzeźnickiej w ramach dofinansowywanego z Unii Europejskiej projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. W rejonie ul. Rzeźnickiej  zagospodarowane zostały tereny przyległe do ciągu pieszego  m.in. podwórko przy ul. Judyckiego 9. 
 
 
 
Na rzece Redzie, przy moście na ul. Ofiar Piaśnicy, powstała przystań kajakowa. Na inwestycję władze Wejherowa zdobyły dotację unijną.
 
 
 
 
W Śródmieściu Wejherowa, w ramach dofinansowywanego z Unii Europejskiej projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", wybudowano ciąg pieszo-jezdny łączący ul. 12 Marca z ul. Reformatów. Zagospodarowane zostało też podwórko, powstały miejsca postojowe i nasadzenia zieleni. 
 
 
Przebudowano ul. Geodetów – na ulicy ułożono nawierzchnię z płyt drogowych
 
 
Kolejne trzy przejścia dla pieszych w Wejherowie (przy ul. 12 Marca, Rzeźnickiej i Wysokiej) zostały dodatkowo oświetlone. Doświetlenie ma na celu zapewnić kierowcom lepszą widoczność pieszego, a przechodniom – lepszą widoczność zbliżających się samochodów. Inwestycja kosztowała miasto ponad 55 tys. złotych. 
 
 
Miasto Wejherowo od czternastu lat konsekwentnie finansowo wspiera renowację zabytkowych obiektów, m.in. Klasztor oo. Franciszkanów otrzymał dotację na remont elewacji części budynku klasztornego (Dom Pielgrzyma) od strony południowej i zachodniej.
 
 
 
 
Kolejna wejherowska kamienica wpisana do rejestru zabytków odzyskała dawny blask. Wspólnota Mieszkaniowa przy 12 Marca 250 (skrzyżowanie z ul. Pucką), otrzymała dotację z budżetu miasta na remont elewacji frontowej. Remont attyki oraz rekonstrukcja detali architektonicznych: sztukaterii i gzymsów, stanowił znaczną część kosztów remontu.
 
 
Z budżetu miasta przekazano dotację na remont zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka 14. Wykonano wymianę więźby dachowej i poszycia dachu budynku.
 
 
 
Budynek przy ul. Dworcowej 1, należący do wspólnoty mieszkaniowej, został odnowiony w ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Wyremontowano elewację południowej i zachodniej ściany oraz utwardzono teren wokół kamienicy. 
 
 
 
W ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” wykonano remont elewacji ściany  wschodniej i południowej budynku mieszkalnego przy ulicy Puckiej 9 w Wejherowie. 
 
 
 
Remont m.in. elewacji północnej, południowej, zachodniej ściany oraz dachu wykonano w kamienicy przy ul. Wałowej 18 i 18A. Oprócz wkładu własnego wspólnoty, wspólnota otrzymała dofinansowanie unijne w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” oraz dotację z Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 
 
 
 
Zakończono termomodernizację wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Kalwaryjskiej 2A. Kompleksowy remont tego budynku to element projektu obejmującego modernizację 14 budynków komunalnych, na który władze Wejherowa zdobyły dofinansowanie unijne. 
 
 
EkoFabryka, która powstała w Wejherowie to nowoczesne miejsce gospodarowania odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej. Zakład Usług Komunalnych zdobył unijną dotację na realizację jednej z nowocześniejszych w Polsce inwestycji ekologicznej. Ten ambitny i wzorcowy projekt obejmuje  powstanie na terenie dawnych zakładów drzewnych w dzielnicy Przemysłowej, na powierzchni ok.2 ha m.in. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), strefy recyklingu gruzu, myjni do pojemników i pojazdów, a w zaadaptowanym budynku dawnej hali fabryki drzewnej – biblioteki z odzysku, składu rzeczy używanych, strefy recyklingu i upcyklingu, warsztatów do naprawy przedmiotów i sprzętów, Centrum Edukacji oraz Biura Obsługi Klienta. Ponadto w ramach projektu w ośmiu lokalizacjach na terenie Wejherowa powstały podziemne pojemniki do segregacji odpadów tzw. gniazda.  
 
 
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI 


 
W ramach budowy drogi, która połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, na ul. Strzeleckiej powstało już nowe rondo. 
 
 
 
 
Trwa budowa nowej drogi, która połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany już węzeł „Działki” z krajową „szóstką”. Inwestycja jest dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
 
 
Trwały prace przy budowie ulic Necla i Gryfa Pomorskiego, gdzie powstanie nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, miejsca postojowe wraz z jezdnią manewrową oraz zjazdy do posesji. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Na inwestycję władze miasta pozyskały dotację ze środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
 
 
 
Trwała budowa Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” pomiędzy ulicami Strzelecką a Kalwaryjską w Wejherowie. Inwestycja stworzy nowe miejsce wypoczynku i rekreacji dla wszystkich wejherowian, a także przywróci dawną świetność tego miejsca. Inwestycja otrzymała unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jako kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 
 
 
 
 
Trwała budowa ul. Kopernika. Zakres prac jest rozległy i obejmuje: budowę nawierzchni ulicy, przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej. Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy wybudowana zostanie zatoka parkingowa. Powstaną ogródki, zaś ogrodzenia i schody do budynków zostaną odtworzone i zagospodarowane. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na który władze Wejherowa zdobyły dotację unijną.
 
 
Trwały prace w Parku Kaszubskim – położonym pomiędzy ulicami  Sobieskiego i Strzelecką. Będzie to koleje atrakcyjne i zielone miejsce odpoczynku, relaksu i zabawy dla mieszkańców Wejherowa. Przy planowaniu konkretnych rozwiązań rewitalizacyjnych wzięto pod uwagę m.in. głos  mieszkańców, którzy wyrazili swoje opinie podczas konsultacji społecznych. Inwestycja prowadzona jest w ramach dofinansowywanego z Unii Europejskiej projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
 
 
Zrealizowane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego:
 
 
 
 
 
Na Osiedlu Tysiąclecia powstał plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Autorem projektu „Wejherek – od przedszkolaka do seniora” był Leszek Szczypior. 
 
 
 
Na Osiedlu Dzięcielskiego przekazano mieszkańcom do użytku ogólnodostępne boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Autorem projektu był Mariusz Łupina. 
 
 
 
 
Przy Szkole Podstawowej nr 11 oddano do użytku ogólnodostępne boisko do piłki siatkowej ze sztuczną nawierzchnią. Autorką projektu była Izabela Sikora. Przy szkole, w ramach Budżetu Obywatelskiego, powstały w poprzednich latach: ogólnodostępne boisko do gry w piłkę  ręczną oraz wiaty rowerowe z miasteczkiem ruchu drogowego.
 
 
Spektakl dla dzieci, kącik zabaw retro, planszówki i pokaz iluzji - m.in. takie bajkowe atrakcje przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna podczas festynu „Rodzinne z bajkami zGRYwanie”. Festyn odbył się w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Autorem projektu był Krzysztof Powałka. Specjalną niespodziankę przygotowała grupa teatralna SUTW „Srebrna Nitka” i „Errata”, która wystawiła spektakl „Nie ma tego złego”.
 
 
WYDARZENIA KULTURALNE, ROZRYWKOWE I SPORTOWE 
 
 
Od 28 października br. każdy mieszkaniec Wejherowa, który m.in. rozlicza w mieście podatek dochodowy, może być posiadaczem Wejherowskiej Karty Mieszkańca uprawniającej m.in. do ulg i zniżek na różnorodne wydarzenia.
 
 
 
Mieszkańcy Wejherowa przez cały wrzesień w ramach cyklu „KLIMATycznie w Wejherowie” brali udział w wielu ciekawych i inspirujących działaniach - warsztatach, spotkaniach, prelekcjach związanych z ochroną klimatu. 
 
Miasto organizuje od ponad 20 lat konkurs dla mieszkańców na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa. 
 
 
Na polanie piknikowej w Parku Miejskim odbyła się piąta edycja „Wejherowo Hip Hop Festiwal”.
 
 
Organizowana zawsze 15 sierpnia Retro Potańcówka Miejska od kilku lat przyciąga wielu mieszkańców i gości na plac Jakuba Wejhera.
 
 
Kino pod Gwiazdami w wejherowskim amfiteatrze cieszyło się jak zwykle ogromnym zainteresowaniem w każdy czwartkowy wieczór lipca i sierpnia. 
 
 
Ponad setka koszykarzy wzięła udział w dziesiątej, jubileuszowej edycji turnieju koszykówki ulicznej „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”, który odbywał się na zadaszonym boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie.
 
 
Odbyła się druga edycja turnieju koszykówki pod nazwą „Wejherowska Noc Basketu”. 
 
 
 
Blisko 150. zawodników z całego kraju, a zwłaszcza z Kaszub, Trójmiasta i Pomorza, wzięło udział w IV Wyścigu Rowerów Górskich Garmin MTB Series Wejherowo 2021. Zawody rozegrano w wejherowskich lasach Puszczy Darżlubskiej. 
 
 
W 5. edycji Wejher Cross Games wzięło udział ponad 160. zawodników z Polski i świata. Toczyli sportową rywalizację na zadaszonym boisku przy wejherowskiej „ósemce”, na pływalni przy szkole i boisku sportowym.
 
 
Na wejherowskim rynku można było dokonać spisu powszechnego, a także zaszczepić się w mobilnym punkcie szczepień powszechnych. Przed namiotami czekało wielu chętnych.