Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Jubileuszowy Luterek podtrzymał ducha teatru wśród młodzieży
Zakończenie XV OPMFT im. Adama Luterka

Przez dwa dni (18 i 19 listopada) Filharmonia Kaszubska gościła amatorskie grupy teatralne biorące udział w jubileuszowym XV Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka organizowanym przez Wejherowskie Centrum Kultury przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Przegląd obejmował prezentacje spektakli teatralnych i monodramów w wykonaniu teatrów amatorskich i indywidualnych wykonawców oraz warsztaty teatralne, które prowadzili Marzena Wojciechowska-Orszulak, Michał Stachowski, Grzegorz SzlangaKarol Formela. Oprócz spektakli amatorskich grup teatralnych miało miejsce również czytanie performatywne fragmentów dramatów Tadeusza Różewicza. Przeglądowi towarzyszyły: wystawa prac pokonkursowych Ogólnopolskiego Konkursu Form Plastycznych „Różnorakie światy mistrza fantastyki” oraz wystawa dotycząca twórczości Stanisława Lema przygotowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Podczas XV OPMFT na deskach Filharmonii wystąpili: „Kompromisu Nie Będzie” z Sopotu – Moniodram nie o rybkach, „Teatr Prawie Lucki” z Wejherowa - Prawie Luckie przetwarzanie T. Różewicza, „Niedobrani” z Redy - Czerwony Kapturek szuka księcia, „Alchemia BIS” z Wejherowa - Szafa, Zespół Teatru Szkolnego „Zdziesiątkowani” z Gdyni – Okruchy groteski i absurdy, oraz monodramiści: Livia Walczak z Chojnic - Po jedenaste: Nie oszukiwać dzieci!, Sebastian Frodyma z Chełmna - Intermezzo i Klaudia Tarnowska z Pucka - Nic się nie dzieje, zaraz przejdzie.

Biorące udział w Przeglądzie zespoły teatralne i wykonawcy otrzymali podziękowania za udział, które wręczały: Jolanta Rożyńska dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury i zastępca dyrektora I LO Marzena Skrzynecka. Natomiast Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius wręczyła wieloletniej reżyserce Teatru Prawie Lucki i współorganizatorce OPMFT im. A. Luterka - Edycie Łysakowskiej-Sobiczewskiej, przyznaną jej przez Zarząd Powiatu - Nagrodę Remusa. Laudację na temat działalności upowszechniającej kulturę teatralna wśród młodzieży przedstawił wicestarosta Jacek Thiel. Ponadto dyrektor WCK Jolanta Rożyńska wręczyła Pani Edycie Nagrodę Pegaza, który jak ona sama podkreśliła – od zawsze był jej marzeniem.

- Ze względu na pandemię i fakt, że niektóre grupy teatralne przerwały z tego powodu swoją działalność, musieliśmy w zrezygnować z pomysłu na ten rok, jeśli chodzi o prezentację twórczości Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Dlatego postanowiliśmy, żeby ten jubileuszowy Luterek , który miał odbyć się w zeszłym roku, przeprowadzić w formie przeglądu a nie konkursu. Zespołom zaproponowaliśmy żeby odnowili i zaprezentowali poprzedni repertuar, jako wspomnienie, ale okazało się, że wszystkie teatry przyjechały z nowymi spektaklami, co bardzo nas ucieszyło – mówi Edyta Łysakowska-Sobiczewska podkreślając, że przegląd - mimo braku rywalizacji konkursowej, pozwolił na podtrzymanie aktywności szkolnych zespołów teatralnych i mimo ograniczeń dał im szanse występów przed publicznością. - Jeśli chodzi o spektakl Teatru „Prawie Lucki” chciałam powrócić do Różewicza, do spektakli które wcześniej prezentowaliśmy i wybrać niektóre sceny, aby wszystkie osoby z poprzedniego pokolenia zespołu mogły przypomnieć sobie fragmenty prezentowanych niegdyś tekstów.

Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, to każdorazowo duże przedsięwzięcie. W tych dziwnych, pandemicznych czasach jest ona z wielu względów szczególnie skomplikowana. Tym bardziej trzeba się cieszyć, że w tak trudnym roku udało się zorganizować spotkanie miłośników teatru w Wejherowie. Słowa uznania należą się partnerom, którzy wsparli wydarzenie dla młodzieży wrażliwej na sztukę. Przypomnijmy, że Patronat Honorowy na przeglądem sprawowali: Prezydent Miasta Wejherowa, Starosta Wejherowski i Uniwersytet Gdański. Wsparcia finansowego udzielili: Starosta Wejherowski, Stowarzyszenie Absolwentów ILO i Rada Rodziców ILO. Wśród partnerów sponsorujących Luterka znaleźli się m.in. Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., Balex Metal Sp. z o.o., Nautilus Poland Sp. z o.o., Perfumeria Ostrovski, PORTA KMI S.A. i Restauracja Leśna.

Podczas zakończenia przeglądu podziękowania specjalne zostały wręczone przedstawicielowi Prezydenta Miasta Wejherowa i Staroście Powiatu Wejherowskiego, którzy od samego początku patronują temu przedsięwzięciu wspierając je finansowo i organizacyjnie. Podziękowania otrzymali też reżyserzy i instruktorzy prowadzący warsztaty, współpracownicy i wolontariusze OPMFT w tym m.in. Przemysław Burda i Arkadiusz Jaskułka. Ogłoszono również wyniki konkursu poetyckiego i plastycznego.

Ostatnim akcentem Luterka był spektakl „Maska” w reż. Ewy Ignaczak i wykonaniu aktorów Teatru Gdynia Główna.