Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

My, klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, przetrwaliśmy: zawieszenie z wiadomego powodu, dyskusje w trybie hybrydowym, niepewność spotkań w realnym miejscu i czasie. Od września br. spotykamy się i rozmawiamy jak czytelniczka/czytelnik z czytelnikiem i, co podkreślam, z nowym pomysłem zgłoszonym przez klubowiczkę, Katarzynę L., który, mam nadzieję, przetrwa. Chodzi o rozpoczynanie lub kończenie spotkania odczytaniem i omówieniem wiersza/wierszy. Czasami siła słowa poetyckiego jest taka, że ograniczamy się jedynie do przeczytania, bo nie można dodawać ostatniego zdania.1/

Panie posłanki i panowie posłowie na Sejm RP uczcili pamięć kilku twórców, ogłaszając r. 2021, m.in., Rokiem Różewicza, Lema, Norwida, pomijając fakt, że w 2021 r. przypada setna rocznica urodzin Julii Hartwig, niedawno zmarłej wybitnej, osobnej poetki, tłumaczki, eseistki. Nadrobiliśmy to niedopatrzenie i wrześniowe spotkanie poświęciliśmy jej poezji. W październiku z kolei, przypominając pewne bolesne rocznice, zastanawialiśmy się: Czy i jak opiewać okaleczony świat2, do czego skłoniły wiersze Adama Zagajewskiego, Darka Foksa, Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig. W listopadzie w związku z sytuacją na granicy polsko- białoruskiej i rozszerzającym się kryzysem humanitarnym przeczytaliśmy wiersz Jacka Dehnela Opowiadając pani, która na spotkaniu autorskim zadała pytanie: Jak wygląda praca poety. Tu też nie dodaliśmy ostatniego zdania, ale wspomnieliśmy słowa noblisty, Czesława Miłosza, z wiersza Który skrzywdziłeś: Nie bądź bezpieczny./Poeta pamięta/możesz go zabić- narodzi się nowy./Spisane będą czyny i rozmowy.3

Co i jak spisał Jacek Dehnel- do przeczytania we wspomnianym tekście.

Październik w naszej najnowszej historii obfitował w wydarzenia, które spisali poeci: Julian Przyboś w wierszu Październik 1956 i Zbigniew Herbert Węgrom, nawiązując do wydarzeń na Węgrzech w roku 1956. Polecamy wszystkie wymienione wiersze do zadumy i refleksji nad tym, co tu i teraz, gdzie i w czym ma źródło.

Niezmiennie czytamy prozę. We wrześniu Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek Filipa Zawady. W październiku Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu cz.I Doroty Masłowskiej, a w listopadzie Magdaleny Grzebałkowskiej Wojenka, wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Wszystkie tytuły dostępne w naszej bibliotece, na półce oznaczonej logo

Zachęcam do skorzystania z oferty tej półki i odwiedzenia, chociażby na próbę, spotkania DKK, które odbędzie się 2. 12. br. od godziny 16.00 w sali konferencyjnej MBP, o czym informuje moderatorka DKK dla Dorosłych w MBP – Ewelina Roszman.

1/ Szymborska W., Fotografia z 11 września w: Wisława Szymborska, Chwila, wyd. Znak, Kraków 2002

2/ Zagajewski A., Spróbuj opiewać okaleczony świat, www. strony poezji.pl, dostęp 21.10.2021

3/ Miłosz Cz., Który skrzywdziłeś w: Czesław Miłosz, To, co pisałem, wyd. Świat Książki, Warszawa 1998