Komunikat Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Główny Urząd Statystyczny

Komunikat Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w sprawie realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.


Wyrażam zgodę na realizację przez rachmistrzów spisowych spisu metodą wywiadu bezpośredniego w  terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych od 21 czerwca 2021 roku.

Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów spisowych do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021”, które stanowią załącznik do komunikatu.

 

 

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Gdańsku

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 Jerzy Auksztol

Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego