Miasto wspiera osoby w kryzysie uzależnień
Przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina

Dzięki podpisanej z Prezydentem Miasta Wejherowa umowie na dotację w łącznej kwocie 152 tys. zł na działalności Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina” możliwa jest pomoc mieszkańcom w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień.

Aldona Wensierska – pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia i dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie informuje, że na podpisany pakiet zadań na 2021 rok składają się następujące programy: „Zwiększanie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców  Miasta Wejherowa w 2021 roku” (95 000 zł), „Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2021 roku” (30 000 zł), „Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2021 roku” (17 000 zł) oraz "Profilaktyka i terapia indywidualna dla młodzieży Miasta Wejherowa w 2021 roku” (10 000 zł).

Pomoc niosą doświadczeni terapeuci

Podpisane umowy Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” realizuje poprzez prowadzenie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który działa w Wejherowie od 1991 roku jako Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek oferuje pełen zakres terapii ambulatoryjnej osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, udziela wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy domowej oraz osobom z tzw. syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Podstawą funkcjonowania Ośrodka jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie w ośrodku zatrudnionych jest 12 doświadczonych terapeutów.

- Zasadniczą funkcją Ośrodka jest terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, a dzięki podpisanym projektom terapeuci realizują szereg innych zadań. Trzy pierwsze projekty funkcjonują w środowisku od lat i cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Do korzystania z nich zachęcają ludzie, którzy zmienili swoje życie. To nasza największa satysfakcja - mówi Aldona Wensierska, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień.

 - Za nami trudny rok pracy w ramach pandemii. Zmieniają się problemy, które przeżywamy wraz z rodzinami w ramach otaczającej nas codzienności. Częstsze doświadczanie kryzysu może łączyć się z sięganiem po używki przez ludzi nieuzależnionych, ale też może kończyć się niebezpiecznym łamaniem abstynencji przez osoby uzależnione. Przeżywane kryzysy ostatniego roku dotyczą głównie adaptacji do zmiany oraz doświadczania utraty kontroli nad otaczającą rzeczywistością. Dla wielu z nas to trudne wyzwanie. Zmiana ujawniła trudności w byciu razem oraz braki we wzajemnej uważności. Ludziom zmienią się priorytety i hierarchia wartości. Terapia to czas, w którym można to lepiej rozeznać. Pamiętajmy, że pod używkami kryją się emocje – dodaje Aldona Wensierska.

Szczególnie wobec młodych osób postawionych w sytuacji nowych zadań, utraty kontaktu i wsparcia społecznego, ważne jest pytanie jak zadbać o to, żeby móc radzić sobie z emocjami, pomieścić w sobie złożoność świata i zapewnić budującą nas bliskość.

Otwarcie na młodzież

Nowym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie wyrosłym na bazie rodzących się potrzeb jest pomoc terapeutyczna dla młodzieży. Warto działać zanim młodzież będzie próbowała sama „rozwiązywać” problemy za pomocą używek.

Izolacja, ograniczenie kontaktów rówieśniczych, aktywność w wirtualnym świecie, trudności w separowaniu się od rodziców, a w konsekwencji narastające problemy emocjonalne objawiają się całą gamą ryzykownych i autodestrukcyjnych zachowań. Problemy zewnętrzne i ograniczenia unaoczniły procesy do tej pory mieszczące się w możliwościach adaptacyjnych rodziny.

- Z kimkolwiek z systemu rodzinnego pracujemy – tzn. osobą uzależnioną czy ryzykownie sięgającą po używki, partnerem, osobą ponoszącą konsekwencje wychowywania się w rodzinie z nałogiem czy młodym, kształtującym się człowiekiem, dajemy sobie szansę na zmianę. Cały czas szukamy rozwiązań, żeby kontakt z Ośrodkiem był częsty, a wypracowywana zmiana mogła mieć trwały charakter – podkreśla dyrektor Ośrodka nadmieniając, że  nadrzędnym celem realizowanych zadań jest towarzyszenie osobom w kryzysie. Każdy z projektów służy pomocy osobom uzależnionym i ma chronić kolejne przed skutkami tego, co wnosi nałóg w życie człowieka.

* * *

Przyznawane dotacje przez Prezydenta Miasta Wejherowa na realizowane programy zapewniają możliwość kompleksowej pomocy oraz gwarantują bezpieczeństwo, stałość i długofalowość pracy w niestabilnej rzeczywistości.

OPiRPA ze względu na pandemię pracuje w systemie pracy on-line. W celu umówienia się osoby zainteresowane wizytą proszone są o kontakt z rejestracją od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Ośrodek prowadzi listy osób oczekujących na poszczególne rodzaje terapii. Pomoc terapeutyczna świadczona jest również w j. angielskim.

Kontakt: OPiRPA,  84-200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, tel. 58-736-37-84, 730-092-908.