Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Polski Fundusz Rozwoju oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencje ,,PPK blisko Ciebie", dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), która odbędzie się 23 września 2020 roku godz. 10.00 w Muzeum ll Wojny Światowej w Gdańsku.
 
Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą ,,PPK Blisko Ciebie" jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szczególnie serdecznie zapraszani są reprezentanci firm (właściciela, kadra zarządzająca, przedstawiciele działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.
 
Konferencja realizowana jest przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą. Spotkanie obejmuje prezentację najważniejszych założeń Ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. 
 
W planie spotkania przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesje pytań i odpowiedzi. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przed rejestracją na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, które znajdują się na stronie: