Wystawa "Wiosna Demokracji", czyli jak to było 30 lat temu

Otwarcie wystawy "WIosna Demokracji" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie było jednym z wydarzeń, które uświetniło 30-lecie pierwszych, wolnych wyborów demokratycznych w Polsce.

Otwarcie wystawy poprzedził krótki film o polskiej drodze do wolności  pt. "Niezwyciężeni", a także znakomity recital wejherowskiego barda Andrzeja Marczyńskiego.

Dyrektor biblioteki Ewelina Magdziarczyk-Plebanek podkreśliła, że biblioteka to miejsce spotkań z literaturą i kulturą, ale także z historią. Tak jak w zeszłym roku mówiliśmy często o 100-leciu Niepodległości, tak w roku bieżącym sięgamy pamięcią do wydarzeń sprzed 30 lat, czyli historii najnowszej.  Przypomniała też, że otwarcie wystawy poprzedziły warsztaty organizowane wspólnie z Wejherowskim Centrum Kultury warsztaty  międzypokoleniowe "Rodzina 89"

Organizatorka wystawy - Elżbieta Żukowska powiedziała, że zależało jej bardzo na zestawieniu relacji dwóch pokoleń: tego starszego - pamiętającego stan wojenny, kartki żywnościowe i te pierwsze wolne wybory oraz obecnego pokolenia młodych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie życia bez telefonu komórkowego czy internetu. Jak podkreśliła, nie chodziło jej o wydobycie zdjęć, ale raczej osobistych przeżyć pokolenia 60-latków, najlepiej z grona rodziny. I nie chodziło tylko o politykę, ale raczej o styl życia z wykorzystaniem wówczas funkcjonujących przedmiotów. Wspomnienia i refleksje dwóch pokoleń organizatorka wystawy zebrała i opracowała w opowiadaniu, które zamierza złożyć do Wejherowskiego Konkursu Literackiego "Powiew Weny".

Te właśnie przedmioty, zarówno codziennego użytku jak np. sprzęt kuchenny, AGD czy RTV, a także gazety, książki, ulotki czy plakaty, można było obejrzeć  na wystawie "Wiosna Demokracji". Oficjalnego otwarcia z udziałem uczestników tej imprezy, dokonali - zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i dyrektor biblioteki - Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.  

- Słuchając piosenki Andrzeja Marczyńskiego o Wejherowie przeniosłem się myślami do swojego dzieciństwa i tamtych czasów. Jako wówczas 11-letni chłopiec nie zdawałem sobie wtedy sprawy z tego, jak ważną datą jest 4 czerwca 1989 roku. Wiedziałem tylko, że są to ważne wybory - wspomina Arkadiusz Kraszkiewicz

Podziękowanie za przygotowanie wystawy w bibliotece otrzymali: Elżbieta Żukowska, Bogumiła Dettlaff, Iwona Blok i Krzysztof Powałka.