Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Ostatnie dni na składanie projektów do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego

Jeszcze tylko do przyszłego wtorku tj. 30 kwietnia br. można składać pomysły do V edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Do dyspozycji mieszkańców jest 1 milion złotych. Głosowanie na projekty odbędzie się we wrześniu.

Przypomnijmy, że maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian. Projekt musi mieć poparcie co najmniej 50. mieszkańców Wejherowa. Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat, a każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i osobno jeden na projekt nieinwestycyjny. Głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich latach - elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.

Autorzy projektów muszą pamiętać, że propozycje działań muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie potrzebne do złożenia wniosku, a potem w głosowaniu, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Głosować będzie można od 9 do 29 września. Wyniki poznamy w październiku br.