<a href=Wrocław – celem podróży historycznej ZIW RP " />

Z kilkudniowej podróży historycznej w ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia”, tym razem do - Biskupina, Wrocławia, Świdnicy i Wałbrzycha, powrócili członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP w Wejherowie.

Uczestnicy wycieczki w drodze do Wrocławia odwiedzili Biskupin zwiedzając największy w Europie rezerwat archeologiczny, który dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie na 38 ha zgromadzono liczne ślady dawnego osadnictwa, od epoki kamienia, przez przełom epoki brązu i żelaza, po wczesne średniowiecze. Po obejrzeniu filmu i zwiedzeniu m.in. osady piastowskiej, kolejnym etapem podróży był Wrocław.

Głównym celem wizyty we Wrocławiu było obejrzenie Panoramy Racławickiej, zwiedzenie zabytków Ostrowa Tumskiego i tutejszej starówki. Przy okazji odwiedzono również wrocławskie ZOO ze słynnym Afrykarium, z pływającymi nad głową rekinami i płaszczkami. W kolejnym dniu podróży zwiedzono Świdnicę, w tym ewangelicki Kościół Pokoju z XVII wieku i rynek oraz tajemniczy Zamek Książ (w którego podziemiach pracowali i ginęli więźniowie Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen), a także pobliską Palmiarnię Księżnej Daisy.

Wracając do Wrocławia, przed Pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego - znajdującym się na wzgórzu usypanym z gruzów zniszczonego w czasie wojny miasta, uczestnicy podróży historycznej złożyli kwiaty. Zaś na płycie komandora Stefana Frankowskiego - Dowódcy Morskiej Obrony Wybrzeża zapalono znicz. Przypomnijmy, że kmdr S. Frankowski po kapitulacji Helu przebywał w niemieckich oflagach - X B Nimburg, XVII C Spittal, II C Woldenberg i VIII B Silberberg. Zmarł 25 września 1940 roku w szpitalu w Bielawie, a pośmiertnie został mianowany kontradmirałem.

W drodze powrotnej do Wejherowa odwiedzono Licheń, gdzie zatrzymano się przed Pomnikiem Żołnierzy AK oraz ekspozycją  upamiętniającą ofiary hitlerowskich obozów koncentracyjnych a także miejsca bitew z okresu II wojny światowej, gdzie polscy żołnierze przelewali krew i oddawali życie za Ojczyznę.     

Przewodniczący Rady Kombatanckiej Stanisław Harasiuk dziękuje za pomoc i wsparcie w przygotowaniu podróży historycznej - Staroście Wejherowskiemu, Prezydentowi Miasta Wejherowa, Wójtowi Gminy Wejherowo oraz innym sponsorom. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Związek Inwalidów Wojennych RP, a nad jej realizacją i przebiegiem czuwał Rafał Misze - wiceprezes ZIW RP.